Synonymer til reproduksjon

avskrift, duplikat, duplo, etterligning, kopi, replika