Synonymer til reproduksjonetterligning

etterligning, avløsning, bot, erstatning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlagetterligning, avskrift, duplikat, duplo, kopi, replika, dobling, dublering, etteraping, fotografering, ganging, herming, imitasjon, kopiering, lage dubletter, multiplikasjon