Synonymer til resultat

betraktning, anskuelse, betraktningsmåte, mening, oppfatning, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, tankegangbetraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, konklusjon, overveielse, resonnement, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurdering, effekt, det samme, dings, dippedutt, duppeditt, eiendel, element, emne, gjenstand, greie, habengut, handler om (muntlig mening), legeme, løsøre, objekt, pikk og pakk, sak (muntlig mening), ting, tingesteffekt, gjøre susen, innflytelse, inntrykk, innvirkning, konsekvens, påvirkning, reaksjon, ringvirkning, spor, verdi, virkning, vits, fasit, ja, javel, jo, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, parallell, replikk, respons, svar, tilbakemelding, tja, utfall, arrangement, form, formulering, fremstilling, innretning, montasje, oppsetning, oppstilling, orden, redaksjonframstilling, overv