Synonymer til rette seg etter

adlyde, etterkomme, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lyde, lystre, oppfylle, overholde, respektere, underkaste seg, underordne seg, underordne segetterkomme, akseptere, avfinne seg med, finne seg i, forsone seg med, godta, gå inn/med på, si ja til, slå til, ta til følge, tro, vedta, ville, ønske, res