Synonymer til revansje

blodhevn, angrep, bakangrep, blodsutgydelser, feide, fektekamp, felttog, forfølgelse, hevntokt, ild, kamp, korstog, krig, overfall, strid, sverdslag, tokt, trefning, tumult, tvekamp, voldblodhevn, gjengjeldelse, hevn, represalier, revansj, vendetta, voldfeide, avstraffelse, bot, dom, erstatning, fengsel, frihetstap, gjengjeld, inndragning, mulkt, pryl, refselse, slaveri, straff, straffedom, tukt, vederlaggjengjeldelse, vederlagrepresalier, blod