Synonymer til revisorpengebehandler

pengebehandler, bokfører, regnskapsfører, forvalter, samfunnsviter, økonom