Synonymer til ribbe

avkle, blakke, bomme, flå, frata, overfalle, plyndre, robbe, røve, stjele, unndra, unndrabomme, feile, ikke treffe, misse, treffe ved siden av, dalke, famle, fingre, føle, grafse, gramse, grave, klø, krafse, lirke, pelle, pille, pirke, plukke, rense, rote, røre, skrelle, trevle, tukle, ane, erfare, fornemme, høre, kjenne, merke, oppleve, sanseføle, tr