Synonymer til rik

allsidig, differensiert, fasettert, flersidet, flersidig, mangesidig, mangfoldig, multilateral, nyansert, omfattende, sammensatt, variert, vidtfavnende, atskillig, bråtevis, en god del, en masse, en mengde, fullt av, fyldig, haugevis, i bøtter og spann, i overflod, ikke lite, lassevis, mangt, massevis, meget, mengdevis, mer enn nok, mye, plenty, rikelig, til alt overmål, adskilt, avgrenset, delt, desentralisert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, skilt, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, utdeltdifferensiert, i bøt