Synonymer til riktig

ansett, adelig, aristokratisk, av god familie/slekt, celeber, edel, fasjonabel, fornem, fyrstelig, herskapelig, høy(vel)båren, høyt på strå, høytstående, kongelig, majestetisk, opphøyet, prominent, rojalistisk, stateligansett, alfa og omega, avgjørende, betydelig, betydningsfull, essensiell, framtredende, grunnleggende, hoven, krumtapp, overlegen, signifikant, uunnværlig, vesentlig, viktigansett, bra, brukbar, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, formålstjenlig, fullgod, gagnlig, godt, grei, gunstig, nyttig, positivt, rett, skikket, tilbørlig, tilfredsstillende, tjenlig, verdifull, verdig, beviselig, bevist, faktisk, korrekt, objektiv, realistisk, reell, sann, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, virkelig, vitnefast, akseptabel, anvendelig, dugelig, fungerende, funksjonell, god, hensiktsmessig, nyttigbra,