Synonymer til ruin

avfall, boss, rask, skrap, søppelavfall, etterlatenskap, fossil, levning, relikt, reminisens, rest, slant, stump, vrak, bankerott, betalingsstans, fallitt, insolvens, konkurs, krakk, sammenbruddbankerott, fallert, fattig, insolvent, konk, pengelens, ruinert, beskadigelse, degenerasjon, dekadanse, destruksjon, fordervelse, forfall, forslumming, henfall, nedgang, oppløsning, skadeverk, tilbakegang, undergang, ødeleggelse, sammenbrudd