Synonymer til rulle

diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, register, registrant, sekvens, tabell, dreie, gå rundt, manøvrere, rotere, skru, slynge, sno, snu, snurre, vende, vike, virvle, vri, tabellindeks, gjøremål, handleliste, hjelpeord, innhold, oppslag, oppslagsord, oversikt, oversk