Synonymer til rundhåndethet

altruisme, edelmot, filantropi, gavmildhet, idealisme, nestekjærlighet, offervilje, oppofrelse, raushet, sjenerøsitet, uegennytte, uselviskhet, veldedighet, veldedighetnestekjærlighet, beskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hj