Synonymer til ryggbedøvelse

anestesi, bedøvelse, epiduralbedøvelse, fødeepidural, lokalbedøvelse, narkose, regionalbedøvelse, smertebehandling, alkohol, amfetamin, dop, hallusinogen, hasj, heroin, khat, knark, kodein, kokain, LSD, marihuana, meskalin, metadon, morfin, narkotika, opium, rusgift, rusmiddel, rød fluesopp, sentralstimulerende middel, smertestillende, stimulans, stoff, tobakkbedøvelse, ane