Synonymer til søkkgrav

grav, avtrykk, bule, bulk, dal, dump, fals, fordypning, forsenkning, fure, grop, hakk, hull, hulning, krater, kulp, lomme, nisje, renne, revne, rynke, senkning, sjakt, skål, spor, gravhaug, gravkammer, gravsted, hvilested, kirkegård, krypt, siste hvilested