Synonymer til søyleobelisk

obelisk, atlant, baluster, karyatide, kolonne, pilar, pille, støtte, staur, stolpe, søyle