Synonymer til søylepilar

pilar, atlant, baluster, karyatide, kolonne, obelisk, pille, støtte, staur, stolpe, søyle