Synonymer til sak

anliggende, emne, fag, formål, objekt, stoff, studium, tema, temaemne, det samme, dings, dippedutt, duppeditt, effekt, eiendel, element, gjenstand, greie, habengut, handler om (muntlig mening), legeme, løsøre, pikk og pakk, sak (muntlig mening), ting, tingest, enigma, gåte, kryssord, nøtt, oppgave, puslespill, rebus, utfordring, temafag, ansettelse, arbeid, bane, befatning, beskjeftigelse, bransje, erverv, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, praksis, profesjon, stilling, sysselsetting, verv, virke, yrke, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemedformål, crux, dilemma, gordisk knute, hjernegymnastikk, hodebry, hodepine, mysterium, problem, smertensbarn, spørsmål