Synonymer til saksliste

agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, mål, målsetting, opplegg, plan, program, prosjekt, prospekt, skjema, slagplan, slagplanforehavende, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, formål, forsett, ide, intensjon, mening, motiv, målsetning, overlegg, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemed, slagplanhensikt, slagplankart, diskogra