Synonymer til salg

affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, historie, intermesso, nyhet, opplevelse, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, treffaffære, byttehandel, forretning, handel, handelsavtale, kjøp, overføring, transaksjon, varebytte, avslag, avvisning, blokkering, boikott, diskvalifikasjon, forakt, løpepass, nei, refusjon, sensur, sladd, streik, utelukkelse, utestengelseavslag, prisreduksjon, rabatt, tilbud, varebytteforretning, anlegg, anstalt, bedrift, etablissement, firma, foretak, institusjon, institutt, kompani, konsern, selskap, virksomhetforretning, avdeling, bod, butikk, butikkjede, dagligvareforretning, dagligvarehandel, kiosk, kjede, kleskjede, landhandel, markedsbod, marketenteri, matvarebutikk, sjappe, supermarked, utsalg