Synonymer til samarbeide

koordinere, samkjøre, samordne, synkronisere, systematisere