Synonymer til samordne

koordinere, samarbeide, samkjøre, synkronisere, systematisere