Synonymer til samtale

dialog, diskusjon, drøs, intervju, jabb, kommunikasjon, konversasjon, krangel, meningsutveksling, ordskifte, ordveksling, passiar, prat, replikkveksling, snakk, delte meninger, dissens, egling, friksjon, kjefting, konflikt, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, splittelse, strid, stridsspørsmål, uenighet, uoverensstemmelse, utskellingdiskusjon, diskutere, drøfte, gi et intervju, ha en dialog, holde et intervju, konferere, konversere, krangle, passiere, prate, slarve, sludre, fjernsamtale, lokalsamtale, oppringning, telefon, telefonsamtale, gi et in