Synonymer til samtidig

i det samme, i samme nå, i samme åndedrag, parallelt, på en gang, samstundes, simultan, synkron, til samme tid, under ett, allmenn, enhetlig, felles, forent, generell, gjensidig, kollektiv, samkjørt, samlet, sams, solidarisk, unisonsimultan, i samme