Synonymer til sanereskuffe

skuffe, bane, bryte, dyrke opp, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rense, rydde, bedra, bløffe, bondefange, dupere, dåre, forføre, fuske, få på kroken, føre bak lyset, jukse, kaste blår i øynene, loppe, lure, narre, overliste, sette horn på (ektemannen), snyte, spille et puss, svike, svikte, svindle, ta ved nesen, trikse, være utro motskuffe, måke, skovle, skufle, spa