Synonymer til segment

avgrensning, lag, sjikt, sperre, avsnitt, alder, epoke, fase, historie, milepæl, moment, måned, periode, stadium, stund, tid, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikkavsnitt, del, kapittel, paragraf, punkt, andel, bit, dose, fragment, komponent, kvanta, lapp, mengde, part, rasjon, stubb, stump, stykkedel, 17. mai-tog, eskorte, flokk, følge, hale, karavane, kavalkade, kompani, kortesje, opptog, parade, prosesjon, påheng, rei, suite, sveit, syttendemaitog, tog, tropp, vogntoglag, arrangement, ball, bankett, dans, fest, festival, festlighet, galla, gilde, gjestebud, guttekveld, jentekveld, kalas, møte, sammenkomst, samvær, selskap, show, taffel, utdrikkingslag, vorspiellag, avdeling, bande, fraksjon, friskare, gerilja, gjeng, gruppe, haleheng, hjord, hop, horde, horg, hurv, hær, hærskare, junta, kleresi, klikk, populasjon, seksjon, sverm, utvalglag, sperrelag, avleiring, berme, bunnfall, gjørme, grums, grut, leire, levning, mu