Synonymer til segmentereberegne

beregne, akte, anse, anslå, bedømme, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skatte, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, vurdereberegne, ansette, avmåle, dimensjonere, disponere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, oppgi, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, arrangere, gruppere, klassifisere, ordne, organisere, plassere, bebude, forutse, forutsi, forvente, love, predikere, profetere, prognostisere, spå, tippe, varsle, vente seg