Synonymer til segmentereplanlegge

planlegge, ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, disponere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, oppgi, overveie, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, vurdereplanlegge, arrangere, gruppere, klassifisere, ordne, organisere, plassere, avveie, bruke hodet/hjernen/de små grå, erkjenne, filosofere, fundere, gruble, grunne, gå god for, ha en overbevisning om, helle til den oppfatning, klekke (ut), kontemplere, legge hodet i bløt, meditere, pønske (på), reflektere, resonnere, sikte til, spekulere, synes, tenke, tvile, vurdere, være overbevist om, være usikker