Synonymer til segmentering

dekomponering, gruppeinndeling, klassifisering, oppdeling, oppløsing, oppsplitting