Synonymer til segmenteringoppdeling

oppdeling, dekomponering, gruppeinndeling, klassifisering, oppløsing, oppsplitting, delegering, dispasje, disposisjon, fordeling, orden, sits, spredning, utdeling, utlodning