Synonymer til segmentparagraf

paragraf, avsnitt, del, kapittel, punkt, bestemmelse, forbud, kodeks, lov, lovbestemmelse, løyve, norm, påbud, regel, rett, statutt, tillatelse