Synonymer til segmentpunkt

punkt, avsnitt, del, kapittel, paragraf, bindestrek, hermetegn, interpunksjonstegn, kolon, komma, punktum, semikolon, skilletegn, skråstrek, spørsmålstegn, tegn, utropstegn