Synonymer til sekretariatbyrå

byrå, arbeidslokale, arbeidsrom, arbeidssted, etat, jobblokale, kanselli, kontor, avdeling, sekretariat, stasjon, vesen