Synonymer til sekretariatetat

etat, arbeidslokale, arbeidsrom, arbeidssted, byrå, jobblokale, kanselli, kontor, avdeling, sekretariat, stasjon, vesen