Synonymer til sekretariatkanselli

kanselli, arbeidslokale, arbeidsrom, arbeidssted, byrå, etat, jobblokale, kontor, avdeling, sekretariat, stasjon, vesen