Synonymer til selvmotsigelse

antitese, diskrepans, diversitet, konflikt, kontrast, motpol, motsetning, motsigelse, motstykke, paradoks, polaritet, splittelse, uenighet, uenighetkonflikt, delte meninger, diskusjon, dissens, egling, friksjon, kjefting, krangel, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, strid, stridsspørsmål, uoverensstemmelse, utskelling, para