Synonymer til selvstendig

autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpen, åpenbred, detaljert, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftig, ensidig, for egen regning, forutinntatt, individuell, intim, nærgående, original, partisk, personlig, privat, subjektiv, tendensiøs, urettferdig, usaklig, frig