Synonymer til sende i eksil

bannlyse, bortvise, deportere, drive ut, fjerne, forvise, jage, landsforvise, sende bort, utstøte, utvise, annullere, avbryte, avlyse, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stanse, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne, utelukkefjerne, s