Synonymer til sengeliggende

behandlingstrengende, pasient, pleietrengende, syk person, dusement, dårlig, forkommen, gebrekkelig, halvsyk, hanglete, helseløs, indisponert, klein, krank, kvalm, låk, matt, sjaber, skadet, skral, skranten, skrøpelig, svekket, syk, tufs, upasselig, utilpass, uvel, sk