Synonymer til sensibilitet

affekt, emosjon, fornemmelse, følelse, følsomhet, ha antenner (for noe), instinkt, kjensle, nerve, opplevelse, sinnstilstand, sinnstilstandfornemmelse, anskuelse, erfaring, erkjennelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, viten, sinnstilstandfølelse, indre, indre liv, sinn, sjel, tanke, ånd,