Synonymer til servere

bespise, amme, berge, die, fore, fostre, , livberge, livnære, mate, mette, nære, nøre, oppdrettebespise, betjene, beverte, forpleie, oppvarte, traktere, betale, anskaffe, bestikke, bestille, erverve, gå til innkjøp/anskaffelse av, handle, importere, innføre, investere i, kjøpe, kjøpslå, løse (billett), overta, shoppe, skaffe segbetale, bekoste, dekke, finansiere, gjøre opp, godtgjøre, honorere, lønnebetale, bevilge, bringe, by, dele ut, donere, forære, framby, gi, gi bort, levere, overbringe, overdra, overlevere, overrekke, rekke, sende, skjenke, allokere, tildeledele ut, avstedkomme, bety, bevirke, dra etter seg, ende med, forårsake, framkal