Synonymer til sette oppsette sammen

sette sammen, alliere, binde sammen, blande, brygge, flette (sammen), forbinde, forene, fusjonere, koble, kombinere, krysse, lage, legere, melere, mikse, sammenfiltre, sammenføye, sammenslå, sammenveve, slå sammen, smelte sammen, spe, spleise, stokke, tynnesette sammen, anbringe, feste, innfatte, innrette, installere, montere, plassere, samle, avfatte, dikte, forfatte, formulere, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, skape, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige, utformesette sammen, framføre, framstille, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, spille, utføre, vise, vise fram