Synonymer til sette pris på

akte, anerkjenne, autorisere, bifalle, godta, hylle, prise, respektere, rose, ta bølgen, vedkjenne seg, æreakte, anse, anslå, bedømme, beregne, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, skatte, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, vurdere, anbefale, applaudere, berømme, bøye seg i støvet for, feire, forherlige, gi honnør, gi kompliment, heve til skyene, klappe for, love, lovprise, opphøye, påskjønne, sette på gullstol, skamrose, skryte av, smigre, synge ens pris, tilbe, verdsetteanbefale, foreslå, gjøre framlegg om, gjøre seg til talsmann for, gå god for, innstille, lansere, legge fram, legge inn et godt ord for, nominere, proponere, råde, slå til lyd for, stille forslag om, tilråde, utpeke, akseptere, bemyndige, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, si ja til, tillate, underskrive, vedtaanerkjenne