Synonymer til sette sammen

alliere, binde sammen, blande, brygge, flette (sammen), forbinde, forene, fusjonere, koble, kombinere, krysse, lage, legere, melere, mikse, sammenfiltre, sammenføye, sammenslå, sammenveve, slå sammen, smelte sammen, spe, spleise, stokke, tynne, anbringe, binde, bolte, fastspenne, feste, fiksere, forankre, gjøre fast, hefte, knytte, kople, montere, nagle, spikre, tjoreanbringe, innfatte, innrette, installere, plassere, samle, sette opp, avfatte, dikte, forfatte, formulere, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, skape, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige, utforme, slå