Synonymer til sette sammenplassere

plassere, anbringe, feste, innfatte, innrette, installere, montere, samle, sette opp, arrangere, beregne, gruppere, klassifisere, ordne, organisere, planlegge, segmentere