Synonymer til sette sammensette opp

sette opp, anbringe, feste, innfatte, innrette, installere, montere, plassere, samle, framføre, framstille, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette sammen, spille, utføre, vise, vise framsette opp, kompilere, liste