Synonymer til sette seg opp mot

avvise, avfeie, avslå, bite av, fornekte, forsmå, frabe seg, gi kurven, gjendrive, gjøre arveløs, ikke ville vite av, refusere, si nei, slå tilbake, tilbakevise, utelukke, vise bort, vise vinterveien, vrakeavvise, motsette (seg), motsi, neglisjere, overse, stå imot, trasse, trosse, være imot, være ulydig (mot), avkrefte, dementere, imøtegå, komme med innsigelser, opponere, protestere, si imot, ta til gjenmælemotsi, være ulydig (mot)neglisjere, bagatellisere, behandle som luft, blåse en lang marsj i, blåse i, feie av, feie til side, forakte, forbigå, forsømme, gi blaffen, gi en god dag, gi pokker i, ignorere, ikke ta hensyn til, ikke ta notis av, la ligge, late hånt om, overhøre, se bort fra, t