Synonymer til sette ut i livet

anskueliggjøre, framtre, gi kjøtt på beinet, konkretisere, tydeliggjøre, utføre, virkeliggjøre, vise, visualisere, visualisereframtre, framføre, framstille, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, sette sammen, spille, vise fram, visualiserekonkretisere, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle, gi kjøtt