Synonymer til si

bable, formidle, fortelle, få munnen på glid, gi et intervju, hviske, jabbe, kakle, kjefte, la munnen løpe, legge fram, meddele, mumle, mæle, rope, skravle, sladre, snakke, stamme, stotre, tale, tiske, tute (en) ørene fulle, ymte, ytre, bemerke, avsløre, bli klar over, erfare, finne (ut), forstå, forsøke, få rede på, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, konstatere, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse oppbemerke, beskrive, formulere, framstille, hevde, legge for dagen, nevne, omtale, ordlegge, påstå, tilkjennegi, uttale, åpenbare, ytreformidle, bygge bro, forhandle, forlike, forsone, glatte over/ut, gripe inn, gå imellom, helle olje på opprørt hav, intervenerer, kjøpslå, megle, mekle, skape fre