Synonymer til sidemannneste

neste, granne, nabo, nestemann, nært, nærværende, om litt, snart