Synonymer til sidesprangavvik

avvik, apropos, avstikker, digresjon, eskapade, innskudd, intermesso, parentes, avskygning, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjonavvik, endring, feil, varians, variasjon